Gruppterapi GAD

Lider du av generaliserad ångest (GAD), där du har svårt att hantera din oro i vardagen för allt från, oron för barn el närstående, hur du ska klara jobbet, det sociala livet, eller hur du säger ja o nej till saker i livet,,,hur välja o s v.
Tar det här upp för mycket av din tid,,,då kan den här gruppen vara något för dig! Vi träffas en gång i veckan för att bygga upp dig tillsammans med andra.Intresserade hänvisas under hösten 2021 till /gruppterapi-mixad-grupp
Plats: Göteborg. 
Frågor mm till hillevi@netterapeuten.se.
eller telefon: 0704-474012


Innehåll:
Probleminventering av just dina besvär
Kognitiva tekniker o redskap
Samtal i grupp
Coaching/ enskilt o i grupp
Skattning och utvärdering