EQ för ungdomar

Nu gör vi en satsning på ungdomar i Kungsbacka som på något sätt mår psykiskt dåligt och behöver stöd i livet.
Vi erbjuder terapisamtal till låg kostnad  för dig som är 16 -22 år. 
Det kan ex vis handla om:

  • självförtroendeförstärkning
  • hjälp vid depression
  • hjälp vid olika former av ångest
  • hjälp vid mobbing eller utanförskap
  • hjälp med familjesituationen
  • stöd i skolsituationen
  • samtal om det du inte orkar hålla för dig själv
  • identitetssamtal
  • peppning och mentorskap
  • att du behöver någon som tror på dig

Jag som tar emot heter Hillevi Sjögren och har lång erfarenhet av att arbeta med människor i kris av olika slag. Jag är pedagog och har grundläggande utbildning i psykoterapi. Se även /om-mig

Hos mig kan du veta att allt du säger stannar, då jag har tystnadsplikt. 
Inget är för konstigt eller för annorlunda att prata om.

Kostnad:  200 kronor för en timme 60 minuter. Vi tar emot kontanter och swish.
Vi träffas i lugn och ro på Compassion Awareness, Tryckarevägen 8 i Kungsbacka.
Tider finns nu att boka torsdagar både dag och kvällstid.
Jag erbjuder även sessioner över Skype.

Bokning och ev frågor skickar du till: hillevi@netterapeuten.se


Emotionell intelligens (EQ, förkortning för Emotional Quotient, "emotionell kvot", jämför IQ, intelligenskvot) är ett mått på en persons förmåga när det gäller att kunna handskas med egna och andras känslor, ha relationer, motivera sig själv och vara empatisk.